Đố các nguyên tố hóa học...

H

H2PR

Guest
1-Trong tế bào nguyên tố nào có tp lớn nhất?
2-Kim loại nào có tp lớn nhất trong vỏ Trái Đất?
3-Nguyên tố nào là anh cả của các nguyên tố hóa học?
4-Nguyên tố nào tạo được nhiều hợp chất nhất?
5-Ở nhiệt độ thường chỉ có 1 KL pư với N2.Đó là KL nào?
6-Tại nhiệt độ thường,có bao nhiêu nguyên tố hóa học tồn tại ở dạng đơn chất dưới thể lỏng?
7-Loại đất feralit có chứa nhiều nhất 2 loại Kl nào?
8-Nguyên tố nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
9-Nguyên tố nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
10-Kim loại nào cứng nhất?
11-Kim loại nào mềm nhất?
12-Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
13-Phi kim nào được phát hiện ngay từ thời cổ đại?
14-Pháo hoa có màu xanh lục là do người ta cho vào đo muối của ...?
15-Kim loại nào nặng nhất?
16-Kim loại nào nhẹ nhất?
17-Thành phần chính của topaz,saphia,ruby,corindon là gì?
18-Nguyên tố KL nào mà nguồn hốc tên của nó là do hc của nó có nhiều màu sắc?
19-Nguyên tố P,C,O,Sn,Fe có những dạng thù hình nào?
20-Kim loại nào dẫn nhiệt tốt nhất?


:33: :eek:nion-head5: :eek:nion-head5: :12: :12: :eek:nion-head6: :eek:nion-head13:
 

administrator

Administrator
Staff member
12-Kim loại nào dẫn điện tốt nhất? - Vàng
2-Kim loại nào có tp lớn nhất trong vỏ Trái Đất? Là nhôm
10-Kim loại nào cứng nhất? Crôm

Tà lời lần 2 , câu 10 hôm nay học mới biết
 

thu hà

sunflower
-1:Oxi O
-2 : Nhôm Al
-3 : Hiđro H
-4 : Cacbon C
-5 : Liti Li
-6 : Brôm Br và Thuỷ ngân Ag
-7 : Sắt Fe và Nhôm Al
-8 : Vonfam W
-9 : Thuỷ ngân Hg
-10: Crôm Cr
-11 : Liti Li
-12 : Bạc Ag
-13 : Cacbon C và Lưu huỳnh S
-14 : Bari Ba
-15 : Osimi Os
-16 : Liti Li
-17 : Nhôm oxit Al2O3
-18 : Crôm Cr
-19 : Photpho P: đen, đỏ,trắng(chủ yếu đỏ và trắng)
C:than chì,kim cương,C vô định hình
O: oxi,ozon
Sn:thiếc α và thiếc β
Fe: Sắt α v à sắt γ
-20 : Bạc Ag
 
Bên trên