Đồ Án Tốt Nghiệp phần kết cấu chính

thu hà

sunflower
Trong trang này có đầy đủ các loại từ phần mềm,file excel,file hướng dẫn làm ĐATN phần kết cấu chính.SAU NÀY BẠN NÀO LÀM ĐATN KẾT CẤU CHÍNH (50%) THÌ download tài liệu này về nhá :


http://www.mediafire.com/thacvu
 
Bên trên