Dns domain trung gian thông qua site cp.nhanhoa.com

administrator

Administrator
Staff member
Chào mừng đã đến với http://cp.nhanhoa.com - Nhân Hòa DNS - Quản lý DNS cho Domain của quý khách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ DNS tốt nhất và hoàn toàn miễn phí:

Các tính năng của DNS:
- A Record (IP Address), CNAME (Alias), MX (Mail)

DNS cho tên miền quốc tế phải được chuyển về: DNS cho tên miền quốc gia phải được chuyển về:
- ns2001.nhanhoa.com - ns2008.nhanhoa.com.vn
- ns2002.nhanhoa.com - ns2009.nhanhoa.com.vn

Tương tự như everydns.net

Hỗ trợ tiếng việt, load nhanh, ptlienha.com của diễn đàn cũng trỏ qua đó.
 
Bên trên