Định nghĩa tình yêu

zyn l0vely

Thanh Niên Xóm
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.


Tình yêu như thể di câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.


Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.


Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.


Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.


Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.


Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.


Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!


Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi

Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
Nhà Vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.
Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.
Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
 

PoppinHV

Thanh Niên Xóm
.....................Zyn post bài này hay thía................Bóc tem na'......................^^
 

Bboy.Boney

(¯`•._.•[ Ku Tý ]•._.•´¯)
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

=> mềk rút nkầm mẹk òy :((
Tình yêu như thể di câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
=> mềk k đợi nâu đc :((

Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

=> đứng gần quan tài ,ghê pỏ mẹk :L
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.

=> đứt nàk đau nắm
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

=>kần rỳ phải iêu, tu chai vốt - ka nàk iêu ngay ýk màk
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
=> tui ứoc đờy ch0 tui kon 6 nàk đủ òy :(

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
=> đuôi káo...

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

=> ờ , chuẩn. thêm hộp milk nữa :))
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi
=> ơ. son bôi nên môi thỳ phải mòn son chớ :-/
Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. => chuẩn ạk :D
Nhà Vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động. => lao động ýk
Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật. => nàm NT nuôn tạo scaldal
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.=> ờ, nừak tỳk
Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.=> tui đaeng ký sik 5-7 cháu :))
Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.=> hơ hơ. nỗ àk . hè hè
Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
=> GS ngu

=> suy đy tík nại mềk vẫn hôk iêu đc =(( haizzz...:22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12:
 

zyn l0vely

Thanh Niên Xóm
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

=> mềk rút nkầm mẹk òy :((
Tình yêu như thể di câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
=> mềk k đợi nâu đc :((

Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

=> đứng gần quan tài ,ghê pỏ mẹk :L
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.

=> đứt nàk đau nắm
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

=>kần rỳ phải iêu, tu chai vốt - ka nàk iêu ngay ýk màk
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
=> tui ứoc đờy ch0 tui kon 6 nàk đủ òy :(

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
=> đuôi káo...

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

=> ờ , chuẩn. thêm hộp milk nữa :))
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi
=> ơ. son bôi nên môi thỳ phải mòn son chớ :-/
Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. => chuẩn ạk :D
Nhà Vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động. => lao động ýk
Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật. => nàm NT nuôn tạo scaldal
Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.=> ờ, nừak tỳk
Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.=> tui đaeng ký sik 5-7 cháu :))
Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.=> hơ hơ. nỗ àk . hè hè
Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
=> GS ngu

=> suy đy tík nại mềk vẫn hôk iêu đc =(( haizzz...:22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12::22124305-2-44A12:
cái jk` mà dài ế :22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S: tao kô đọc đâu có thời gian đọc :22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3:
 

Bboy.Boney

(¯`•._.•[ Ku Tý ]•._.•´¯)
cái jk` mà dài ế :22124305-2-4T3S::22124305-2-4T3S: tao kô đọc đâu có thời gian đọc :22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3:
trời. pài m post lên màk k chịu đọc hã :((
:22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0:
 

zyn l0vely

Thanh Niên Xóm

ta thếy vui vẻ thỳ ta chúc mừg :22124305-2-4K229::22124305-2-1062353:
zui cái dề mà zui :22124305-2-c6204::22124305-2-c6204: em đag dau lòng lắm đây
chị nhìu zen thế choa em ít đê ::xucdong::xucdong:

---------- Post added at 09:10 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ----------

trời. pài m post lên màk k chịu đọc hã :((
:22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0:
kô cái của mài cơ :22124305-2-92DB::22124305-2-92DB:
cái của tao tao đọc ùi

---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:10 PM ----------

trời. pài m post lên màk k chịu đọc hã :((
:22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0::22124305-2-Z2B0:
àk àk hóa za mày suy za bài của tao :22124305-2-M4361: chả để ý jk` cả sr thèng em ná :22124305-2-M4361:
 

Bboy.Boney

(¯`•._.•[ Ku Tý ]•._.•´¯)
kô cái của mài cơ :22124305-2-92DB::22124305-2-92DB:
cái của tao tao đọc ùi

---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:10 PM ----------


hix. kũa t rốk cũa m nhưk thêm nếm ty ra vỵ kơ ........................ :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:

àk àk hóa za mày suy za bài của tao :22124305-2-M4361: chả để ý jk` cả sr thèng em ná :22124305-2-M4361:[/QUOTE]
 

B-Boy Kyn

»_ღ♥ღ╬—™†_ k.ÿ.ñ_™†—╬ღ � � � �� �� �ღ_«
bài viết hay nhểy
thanks cho bạn nè
:22124305-2-121W5:
 

zyn l0vely

Thanh Niên Xóm
hay dóa ths cho phát:22124305-2-61M48::22124305-2-64V94:
hỹ hỹ ths kiu ạ :yeuroi::yeuroi:
............................... >.< ....................................

---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:23 AM ----------

bài viết hay nhểy
thanks cho bạn nè
:22124305-2-121W5:
ths kiu nhìu ná :yeuroi::yeuroi:
........................>.<........................
 
Bên trên