Định nghĩa Tình yêu ( hay cực)

N

nh0k_HanTjnh_11a10

Guest
Tình yêu như thẻ rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đâu
Tình yêu như thể đi câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
Tình yêu như thể quan tài
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
Tình yêu như thể dây thun
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay
Tình yêu như thể người say
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
Tình yêu như thể điểm mười
Có học cho biết cả đời vẫn mong
Tình yêu như thể đuôi công
Trong thì đẹp đấy nhưng không ra gì
Tình yêu như thể bánh mì
Tây ta điều thich bởi vì nó ngon.
 
Bên trên