ĐỊNH LUẬT HÔN ( Lớp9 được học)

N

nh0k_HanTjnh_11a10

Guest
1: định nghĩa : Hôn là sự tiếp xúc giữa miệng và miệng ( hơi mất vệ sinh)
Quy Tắc:
Cấm được hôn bừa hôn bãi.

Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh.

Cấm được hôn người cùng giới tính với mình.

Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.

Cấm được hôn băm hôn bổ.

Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta.

Cấm được hôn giữa bãi tha ma

Để người chết còn nằm yên dưới mả.

Khi được hôn toàn thân phải buông thả,

Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi,

Cũng không được mở rộng như miệng nồi,

Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng.

Cấm được vừa hôn vừa nói chuyện.

Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau.

Có thể hôn vòng từ trước ra sau,

Không khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu.

Ối zời cái nụ hôn......vãi thật đấy
 
Bên trên