Đỉnh cao NGhệ thuật hát nhép!

Mr.King

Nhìn Cái Giề
HÀi hok kưng​

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BvVQphNcKrQ&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BvVQphNcKrQ&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

cho em xin cai các sê nào anh em!:chetvoita::chetvoita:
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề
thằng nào biểu diễn chuyên nghiệp thế muk hok ai trả các xxee hehe:leuleu:
 
Bên trên