Điều Ước Của Hoa Hồng - Khánh Phương

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Điều Ước Của Hoa Hồng - Khánh Phương
Sáng Tác: ShadyStone (Bảo Thạch)


[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/DieuUocCuaHoaHong_KHanhPhuong.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên