Điều tao nghĩ - Demo

emlahangvip

i don't give a f***
flow đc đấy...mà voice nhỏ chẳng nge rõ...lần sau up cả lyrics...dám nghĩ, dám làm, dám có ước mơ...đừng mắc cỡ...:D...cố lên....
 
Bên trên