Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013 tỉnh Hà Giang và Đề thi thử tốt nghiệp,đại học

hsdonganh

Thanh Niên Xóm
Để xem Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013 tỉnh Hà Giang các bạn có thể truy cập trực tiếp vào link sau:
http://diemthitotnghiepthptnam2013.com/diem-thi-tot-nghiep-thpt-tinh-ha-giang-nam-2013-2014-1178.html

Trong thời gian nay các bạn hãy làm những đề thi thử tốt nghiệp các môn

Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán
https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftntoand131.doc

https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftntoand130.doc

https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftntoand129.doc

Đề thi thử môn Văn
https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftnvand1.doc

https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftnvand2.doc

Đề thi thử tốt nghiệp môn Anh
https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftnanhd60.doc

https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftnanhd59.doc

https://docs.google.com/viewer?url=http://tuyensinh247.com/themes% 2Fimage_tiny%2Ftnanhd58.doc

Đề thi thử các môn còn lại ở đây
http://diemthitotnghiepthptnam2013.com/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2013
 

N_H_Thanh91

Điều hành viên
Staff member
Lick lỗi rùi bạn ơi :)
 
Bên trên