Đẹp trai, giàu, chung thủy thì đã có vợ

Vô Tình Yêu

Administrators
Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :

Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0
Và có được kết quả như sau :
Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
Chung thủy + giàu = Xấu trai.
Nghèo + xấu trai = Chung thủy.
Đẹp trai + giàu = Đa tình.
Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ.

:13::13::13::13::13::13::13:
hay cả nhà thanks cho cái nazz
 
Bên trên