Đến sau

hát hay phết..truyền cảm lắm.!....uh 1ves chúc đk nỳ.!...................:sutne:hát bài của anh Ốc tiêu thấy ý nghĩa
 
Bên trên