Demo mini album Bản Thể 1205 - LK

Trjker

I'm Nigga =))
[audio]http://112.78.4.75/~ladykill/LadyKillah/Ban-The-1205.mp3[/audio]

banner_lk.jpg


Đặc biệt là máu lửa nhé :))
 
Bên trên