Đêm - Lil Shady, Trắng - LK

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
1 bài RAP LIFE dành cho những ai đã và đang sa đọa vào "thứ màu trắng" gây ra bao nguy hại cho cộng đồng xã hội. Mong rằng nghe sau 2 bài này sẽ thức tỉnh và làm lại cuộc đời.

ĐÊM - Lil Shady
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDWD8C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]


Trắng - LK

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCABDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 
Bên trên