Đề thi môn lịch sử học kỳ II (Khối 12)

hanzoo_forever

Thanh Niên Xóm
ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn : Lịch Sử khối 12
Thời gian 60'


ĐỀ 1:

Câu 1(4 điểm) :

Phong trào " Đồng khởi " (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào ? Kết quả,ý nghĩa của phong trào?

Câu 2(4 điểm) :

Em hãy cho biết âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược " Chiến tranh cục bộ " (1965-1968).Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ như thế nào ?

Câu 3(2 điểm) :

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 diễn ra như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa ?
 
Bên trên