đầu óc của con h đang loạn lên

mica

Thanh Niên Xã
kon không biết thế nào là phải
thế nào là không phải nữa
:((
ai đó pảo kon phải làm j` đi ạ
pị hiêẻ lầm
rồi lại đến chuyện tc
:-<
rồi đến chuyện ja đình liên tục dồn đẩy sức ép cko kon
:((

h con như muốn ngủ 1 jấc rất dài
1 jấc thật sâu
kon kó cảm jác ngay cả kon cũng không cần con nữa
:((
kon rất muốn khóc
nhưg k dám khóc
:-<
h kon phải làm j` ???????
làm j` đây???????????????
 

mica

Thanh Niên Xã
tk tát cả mọi người ạ
:-<
em sẽ cố gắng vượt qua kái hàng rào toàn gai này
:-<
mà k vượt qua đc thỳ cũng ... chắc cũng k sao
:-<
 
Bên trên