Darapclub.org Come Back

♥-K'R

OFFLINE Forever
sau 1 thời gian sóng gió khiến 4rum của R.C phải đóng cửa , bây giờ sóng gió đã qua 4rum R.C đã bắt đâu hoạt động lại cái tên đã từng là HUyền Thoại của Rap việt lại bắt đâu sống dậy , các bạn nào yêu thích R.C thì ghé qua thăm ae trong R.C nhé
htt://darapclub.org :22124305-2-92DB:
 
Bên trên