Đáp án và đề thi 300 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học

administrator

Administrator
Staff member
Đáp án và đề thi 300 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/18/300.zip


ẢO thuật với Hóa:
ĐỐT CỤC ĐƯỜNG
Động tác của bạn :
Bạn thách ai đó trong đám bạn có thể nào dung một que diêm đang cháy để đốt cục đường. bạn đưa diêm và cục đường cho “khan giả”. Nhưng không một ai có khả năng làm cho cục đường cháy được cả. đường chỉ nóng và chảy ra khi ngon lửa nơi que diêm tiếp xúc với đường. bạn yêu cầu "khan giả" trả lại cho bạn một cục đường. khi bạn quẹt diêm đốt cục đường đó, cục đường bỗng bùng cháy thành ngọn lửa ngọn.
Bạn cần:
Đường cục, diêm và quan trọng là tàn thuốc lá
Giải thích:
Tàn thuốc lá có tác dụng như một chất xúc tác làm cho đường cháy
Cách làm :
Khi nhận được cục đường từ “khan giả”, bạn ấn nó vào tàn thuốc lá có sẵn trong lòng bàn tay của bạn hay có sẵn ở trên bàn. Bạn cho ngọn lửa cảu que diêm liếm vào chỗ cục đường có dính tàn thuốc lá, nó sẽ bắt lửa và cháy tại điểm ấy .


Sưu tầm
 
Bên trên