dÀnh cho anh em nhảy hip hop....rùa ko tAy.......:))

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[YOUTUBE]KShkhIXdf1Y[/YOUTUBE]

[MARQUEE]hAY thỳ thANks tớ nhé.......:D....:">
bản quyỀN củA [MTF]bb0y kid7[/MARQUEE]......:">
[MARQUEE]:22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:[/MARQUEE]
[MARQUEE]AI rùa 1 tAy thỳ học tẬp nhA.......:">[/MARQUEE]
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]mấy ông này 2` thật chả thấy ji cũng thanks tốt bụng quá vừa sửa lại ui vào xem đi :">
:yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi::yeuroi:[/MARQUEE]
 

nhok

…BBø¥…ør…DiE…
hor hor ai mún rùa k tay mua thuốk viagra về dùng naz :22124305-2-5I2U: mỳnh chỉ thyck kéo k tay thui chứ k thýk rùa k tay :soiden:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
hor hor ai mún rùa k tay mua thuốk viagra về dùng naz :22124305-2-5I2U: mỳnh chỉ thyck kéo k tay thui chứ k thýk rùa k tay :soiden:
[MARQUEE]kéo ko tay thỳ làm đc chứ rùa ko tay thì mới khó....=))
:22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313::22124305-2-G4313:[/MARQUEE]
 
Bên trên