đại cương về sóng cơ học và các dạng bài tập liên quan....

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?y2h4mo0ndzy[/DOWN]
các bạn down về và thank mình nhé!! đây là vấn đề 1 về sóng cơ học...còn vấn đề 2 về giao thoa..mình sẽ post sau...:cuoideu::cuoideu:
 
Bên trên