đa -đại hội đại biểu hội khuyến học huyện đông anh nhiệm kỳ 2004 - 2009

admin

Thanh Niên Xóm
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN ĐÔNG ANH NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Ngày 27/11/2009, UBND Huyện Đông Anh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2004 - 2009. Về dự ĐH có các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Huyện và trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện Đông Anh.
untitled.JPG
Khuyến học là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta cần phải được gìn giữ và phát huy. Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"; "Phải thực hành giáo dục toàn dân"; làm cho đồng bào ta "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Năm 2004, toàn Huyện có 156 chi hội khuyến học, trong đó có 78 chi hội khuyến học dòng hộ, 45 chi hội tại các thôn, 22 chi hội ở các trường phổ thông và 11 chi hội tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đến năm 2009, huyện nhà đã có 365 chi hội khuyến học trong đó có 183 chi hội dòng họ, 101 ở các thôn làng, 36 tại các trường phổ thông và 45 ở các cơ quan, doanh nghiệp...

Gia đình hiếu học , dòng họ khuyến học là cái gốc của phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học huyện đã phát hành tiêu chí gia đình hiếu học Thủ đô. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, địa phương, các tiêu chí về gia đình hiếu học có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Nhiều gia đình có con học giỏi, thành đạt. Đó là các gia đình ông, bà: Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Ngọc Bỉnh, Nguyễn Chi Bảng (xã Vân Hà); Chu Thị Loan, Đỗ Bá Đạt (xã Dục Tú); Đỗ Thị Thảo, Ngô Thị Tâm, Nguyễn Thị Tới (xã Liên Hà); Tô Văn Bảo, Chu Quốc Trường (xã Nguyên Khê)...
Nhiều dòng họ có quy ước, quy định động viên con cháu phát huy truyền thống khoa bảng của tổ tiên. vào dịp giỗ tổ hoặc đầu Xuân hay trước khai giảng năm học mới, học sinh tiến tiến, học sinh giỏi, đỗ đại học, cao đẳng được mời tập trung ở nhà thờ họ và được trao thường; chụp ảnh lưu niệm, tặng giấy khen nhằm khuyến khích động viên con cháu dòng họ thi đua học tốt. Theo thống kê, 99 dòng họ tiêu biểu ở huyện Đông Anh đã có nhiều hoạt động khuyến học tích cực, đó là các dòng họ: Nguyễn Đình, Nguyễn Thực; Nguyễn Công, Nguyễn Chu, Đào Đình (xã Vân Hà); Họ Chu, Nguyễn Lê, Nguyễn Huy, Họ Đỗ (xã Dục Tú); Họ Đỗ Thắng, Phạm, Nguyễn Trường (xã Liên Hà); các họ: Bùi, Ngô, Trần, Trình, Hoàng, Nguyễn, Phan, Chử (xã Mai Lâm); các họ: Phạm, Nguyễn Đình (xã Xuân Canh); các họ: Tô, Cao, Đặng (xã Nguyên Khê); các họ: Nguyễn Thế, Nguyễn Duy, Nguyễn Văn, Hoàng (xã Xuân Nộn); dòng họ Nguyễn Lê (xã Võng La)...Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học đã góp phần tích cự giữ gìn truyền thống, đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở đại phương, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn; góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội...

Quỹ khuyến học là phương tiện rất quan trọng của hoạt động khuyến học, khuyến tài. Nhiều địa phương đã vận dụng sáng tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ ngoài ngân sách cho hoạt động khuyến học. Nhìn chung, quỹ khuyến học từ xã, thôn đến các dòng họ đều có quy chế sử dụng theo nguyên tắc: công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch nên có độ tin cậy cao. Quỹ được xây dựng từ các gia đình trong dòng họ, từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Theo thống kê, số quỹ khuyến học của các xã, thị trấn hiện nay có 572.618.000đ; các thôn, xóm cụm dân cư có 710.016.000đ; các dòng họ có 476.487.000đ; các cơ quan, đơn vị trường học có 402.485.000đ; các tập thể khác có 274.609.000đ....Nhiệm kỳ qua, có nhiều xã, thôn, dòng họ đã quyên góp được nhiều quỹ khuyến học. Tiểu biểu các xã: Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê, Đông Hội, Nam Hồng, Hải Bối, Thị trấn...Nhiều dòng họ ở các xã: Võng La, Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê, Dục Tú, Xuân Nộn đã huy động được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học. Tiê biểu cho hoạt động này là: Công ty Xây Lắp điện 4, Cty Chế tạo Thiết bị điện, Cty CP Động cơ Việt Hung.... điển hình cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học là ông Phan Văn Hiến - GĐ Cty Bình Dương, ông đã ủng hộ quỹ khuyến học trường THPT Đông Anh 100 triệu đồng, quỹ khuyến học trường THCS Thị trấn 100 triệu đồng và 100 triệu đồng cho trường THCS Thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học Huyện phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức 5 lần gặp mặt, trao thưởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp Thành phố, phối hợp với Huyện đoàn tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi đạt điểm cao trong kỳ thi vào đại học hàng năm. Các xã, thị trấn đã tổ chức 120 lần gặp mặt trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng. Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn Huyện đã tổ chức 665 lượt trao thường, 5 năm qua đã có 1304 lượt gặp mặt, trao thưởng cho hàng nghìn học sinh với số tiền hàng nghìn tỷ đồng...

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009 - 2014, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp với công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng cơ chế phối hợp, trách nhiệm đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài từ huyện đến cơ sở. Phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xây dựng hội học tập, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.


Tin từ : Donganh.hanoi.gov.vn
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN ĐÔNG ANH NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Ngày 27/11/2009, UBND Huyện Đông Anh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2004 - 2009. Về dự ĐH có các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Huyện và trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện Đông Anh.
untitled.JPG
Khuyến học là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta cần phải được gìn giữ và phát huy. Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"; "Phải thực hành giáo dục toàn dân"; làm cho đồng bào ta "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Năm 2004, toàn Huyện có 156 chi hội khuyến học, trong đó có 78 chi hội khuyến học dòng hộ, 45 chi hội tại các thôn, 22 chi hội ở các trường phổ thông và 11 chi hội tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đến năm 2009, huyện nhà đã có 365 chi hội khuyến học trong đó có 183 chi hội dòng họ, 101 ở các thôn làng, 36 tại các trường phổ thông và 45 ở các cơ quan, doanh nghiệp...

Gia đình hiếu học , dòng họ khuyến học là cái gốc của phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học huyện đã phát hành tiêu chí gia đình hiếu học Thủ đô. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, địa phương, các tiêu chí về gia đình hiếu học có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Nhiều gia đình có con học giỏi, thành đạt. Đó là các gia đình ông, bà: Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Ngọc Bỉnh, Nguyễn Chi Bảng (xã Vân Hà); Chu Thị Loan, Đỗ Bá Đạt (xã Dục Tú); Đỗ Thị Thảo, Ngô Thị Tâm, Nguyễn Thị Tới (xã Liên Hà); Tô Văn Bảo, Chu Quốc Trường (xã Nguyên Khê)...
Nhiều dòng họ có quy ước, quy định động viên con cháu phát huy truyền thống khoa bảng của tổ tiên. vào dịp giỗ tổ hoặc đầu Xuân hay trước khai giảng năm học mới, học sinh tiến tiến, học sinh giỏi, đỗ đại học, cao đẳng được mời tập trung ở nhà thờ họ và được trao thường; chụp ảnh lưu niệm, tặng giấy khen nhằm khuyến khích động viên con cháu dòng họ thi đua học tốt. Theo thống kê, 99 dòng họ tiêu biểu ở huyện Đông Anh đã có nhiều hoạt động khuyến học tích cực, đó là các dòng họ: Nguyễn Đình, Nguyễn Thực; Nguyễn Công, Nguyễn Chu, Đào Đình (xã Vân Hà); Họ Chu, Nguyễn Lê, Nguyễn Huy, Họ Đỗ (xã Dục Tú); Họ Đỗ Thắng, Phạm, Nguyễn Trường (xã Liên Hà); các họ: Bùi, Ngô, Trần, Trình, Hoàng, Nguyễn, Phan, Chử (xã Mai Lâm); các họ: Phạm, Nguyễn Đình (xã Xuân Canh); các họ: Tô, Cao, Đặng (xã Nguyên Khê); các họ: Nguyễn Thế, Nguyễn Duy, Nguyễn Văn, Hoàng (xã Xuân Nộn); dòng họ Nguyễn Lê (xã Võng La)...Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học đã góp phần tích cự giữ gìn truyền thống, đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở đại phương, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn; góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội...

Quỹ khuyến học là phương tiện rất quan trọng của hoạt động khuyến học, khuyến tài. Nhiều địa phương đã vận dụng sáng tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ ngoài ngân sách cho hoạt động khuyến học. Nhìn chung, quỹ khuyến học từ xã, thôn đến các dòng họ đều có quy chế sử dụng theo nguyên tắc: công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch nên có độ tin cậy cao. Quỹ được xây dựng từ các gia đình trong dòng họ, từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Theo thống kê, số quỹ khuyến học của các xã, thị trấn hiện nay có 572.618.000đ; các thôn, xóm cụm dân cư có 710.016.000đ; các dòng họ có 476.487.000đ; các cơ quan, đơn vị trường học có 402.485.000đ; các tập thể khác có 274.609.000đ....Nhiệm kỳ qua, có nhiều xã, thôn, dòng họ đã quyên góp được nhiều quỹ khuyến học. Tiểu biểu các xã: Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê, Đông Hội, Nam Hồng, Hải Bối, Thị trấn...Nhiều dòng họ ở các xã: Võng La, Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê, Dục Tú, Xuân Nộn đã huy động được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học. Tiê biểu cho hoạt động này là: Công ty Xây Lắp điện 4, Cty Chế tạo Thiết bị điện, Cty CP Động cơ Việt Hung.... điển hình cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học là ông Phan Văn Hiến - GĐ Cty Bình Dương, ông đã ủng hộ quỹ khuyến học trường THPT Đông Anh 100 triệu đồng, quỹ khuyến học trường THCS Thị trấn 100 triệu đồng và 100 triệu đồng cho trường THCS Thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học Huyện phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức 5 lần gặp mặt, trao thưởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp Thành phố, phối hợp với Huyện đoàn tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi đạt điểm cao trong kỳ thi vào đại học hàng năm. Các xã, thị trấn đã tổ chức 120 lần gặp mặt trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng. Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn Huyện đã tổ chức 665 lượt trao thường, 5 năm qua đã có 1304 lượt gặp mặt, trao thưởng cho hàng nghìn học sinh với số tiền hàng nghìn tỷ đồng...

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009 - 2014, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp với công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng cơ chế phối hợp, trách nhiệm đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài từ huyện đến cơ sở. Phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xây dựng hội học tập, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.


Tin từ : Donganh.hanoi.gov.vn

Trời đất.
Đọc cái này thì....xỉu luôn
Đúng là ADM có khác
Bài viết luôn luôn tính theo trang chứ không tính theo dòng
Nản thật.
:bebong::bebong::bebong:
 

iLoVeU

Moderator
Thế bạn ko hiểu Tin tức à.

Ở đây cập nhật tất cả tin tức về Đông Anh, nó được tìm từ tất cả các báo (có chọn lọc,tin phải trung thực, có ghi rõ nguồn..)

Đây là tin của UBND Huyện Đông Anh cung cấp đấy, bạn ko cần sẽ có người cần. Chúng ta đang xây dựng nó mà :venhtoc:
 
Bên trên