Đ mẹ mày - 1 kute on da C1 :x

♥-K'R

OFFLINE Forever
[AUDIO]http://streaming.sannhac.com/mp3_file/1180000/1174240/m5704_1280203845.mp3[/AUDIO]

Lyric : Úp Sau :22124305-2-10W26:

all_onlylove: Gang ZIp thì cũng yêu cầu đặt tiêu đề cho đúng
 

dudu.bưỚng

Party Club ™
..............................................................................=))
 

ĐènLồng♥Nhỏ

LadyKillah♥ xàOSuSu
[FONT="<a href="javascript://">Comic Sans MS</a>"][SIZE="<font size="5">5</font>"]nghe thế nầy về bố mẹ đánh đòn nát d!s @@!............... [/SIZE][/FONT]
 
Bên trên