Cựu Học sinh Đăng 1 bài báo danh....^^

KuTý + Hư hỎg

Thanh Niên Thôn
9D khóa năm 94 ơi.....VÀo báo danh đê,,,,,,Đừng bao giờ quên những năm học cấp 2 ở trường thị trấn nhế:22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0:
 
Bên trên