Cười nè cả nhà ơi: "Bức thư tình của Lưu Bị"

Mr.King

Nhìn Cái Giề
Lần trước được làm quen với ngài trong chương trình giao lưu với fan hâm mộ, lần này lại biết được ngài có thêm cái nghề viết thư tình rất...

1258990908-2.jpg


1258990908-3.jpg


1258990908-4.jpg


1258990908-5.jpg


1258990908-6.jpg


1259049142-26.jpg


1259049142-27.jpg


1259049142-28.jpg


1259049142-29.jpg


1259049142-30.jpg


1259049142-31.jpg


1259049142-32.jpg


1259049234-33.jpg


1259049234-34.jpg
 
Bên trên