Cười nè cả nhà ơi: "Bức thư tình của Lưu Bị"

Mr.King

Nhìn Cái Giề
Lần trước được làm quen với ngài trong chương trình giao lưu với fan hâm mộ, lần này lại biết được ngài có thêm cái nghề viết thư tình rất... 
Bên trên