Cuộc chiến giữa Beckham thiếu hiệp và Leonidas ( ko xem hoi phí)

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
[FLV]<embed src='http://thethao.dec.vn/mediaplayer/mediaplayer.swf' width=520 height=360 allowfullscreen=true type='application/x-shockwave-flash' wmode=transparent flashvars='&file=http://thethao.dec.vn/advAssets/Assets/News/22082008/Beckham Spactacus_0001 (1).flv&displayheight=360&image=http://thethao.dec.vn/advAssets/Assets/News/22082008/BecLeoto.jpg&autostart=true'/>[/FLV]

hay thì ấn thanks nhá ( cho cảm nhận nha' )
 
Bên trên