Cùng Vui Lên Nào - RapSoul

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Cùng Vui Lên Nào - RapSoul


Video
[video=youtube;VGJqYp_Uh34]http://www.youtube.com/watch?v=VGJqYp_Uh34[/video]


Audio
[AUDIO]http://taxi.rap.vn/tjan/RAP/CungVuiLenNao-Rapsoul.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên