Cùng nhìn lại về bước nhảy xì tin trong thời gian trước

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Những màn hiphop sôi động

ugwsv1248697748.jpg


kvrap1248697748.jpg


daxmr1248697748.jpg


Nhóm RubyCrew
wrejj1248697748.jpg


dpiup1248697748.jpg


xezyt1248697748-1.jpg


Nhóm TheRing
cnaem1248697748.jpg


xxqvj1248697748.jpg

Hân hoan trong niềm vui chiến thắng
 
Bên trên