cùng cười nghiêng ngả nào các mem

Vô Tình Yêu

Administrators
Trong phòng khám:

Cảnh 1:

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.

Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !

Bác sĩ lắc đầu:
- Không! Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !

Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..

Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẽ nói số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)

Cảnh 2:

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại sao tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?

Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là năm séo bửa không tém không tém! (567-0808)!

Bác sĩ:
-Chời đét !!!

cảnh 3 :

Bác sĩ : Vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?

Cô gái : Dợ , tại thèng chồng em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi là tém chín bửa một năm không tém ( 897-1508)

Bs : Ẹc ! Pó tay
 
Bên trên