Còn Đây Là Đạt Moon

Gió

Thanh Niên Xóm
Ơ cái ảnh này chẳng giống cái ảnh trước tí nào:13: Chắc đi phẫu thuật thẩm mỹ đây lắm tiền nhỉ:nhaynhot:
 
Bên trên