Code ước nguyện 3.0 - việt hóa và sửa lỗi

administrator

Administrator
Code này là code của Trung Quốc mình đã việt hóa lại thật kỹ lưỡng và fix một số lỗi khi việt hóa 8a..
Đảm bảo chạy ngon lành rồi nhé :71:
Vẫn còn một số chỗ trong index và file flash copy link là mình chưa xử lý.
Thêm 2 thứ trong config.php cho nó tiện khi cài đặt.
Đê mô hình:Cài đặt:

Upload code lên host, mở file _incc/config.php lên và sửa


PHP:
  define( 'MYSQL_USER', 'root'); //user mysql
  define( 'MYSQL_DB', 'wish'); //tên mysql data
  define( 'MYSQL_PASS', 'pass data'); //mật khẩu mysql
  define( 'MYSQL_HOST', 'localhost'); //đường dẫn mysql
  $linksite = 'http://127.0.0.1/wall'; //not end with splash '/' - không có gạch chéo ở cuối
  $siteslogan = "Ring102.Net"; //câu gì cũng được
Import file wish_hacobi1102.sql vào mysql vừa tạo
hoặc chạy Query :

HTML:
--
-- Database: `wish`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wish`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wish` (
 `wID` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `wFrom` varchar(20) NOT NULL,
 `wTo` varchar(30) NOT NULL,
 `wish` varchar(200) NOT NULL,
 `wTime` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
 `wStyleIndex` int(11) NOT NULL,
 `wImageIndex` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`wID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Dumping data for table `wish`
--

INSERT INTO `wish` (`wID`, `wFrom`, `wTo`, `wish`, `wTime`, `wStyleIndex`, `wImageIndex`) VALUES
(1, 'code_uoc_nguyen', 'hacobi1102', 'Code ước việt hóa và fix lỗi bởi hacobi1102', '2010-09-05 23:00:53', 1, 0);
Xem kết quả vừa tạo

http://www.mediafire.com/download.php?302djetoxp2x5do

Nguồn http://ring102.net/forum/showthread....ewpost&t=13592
 

♥ Sky ♥

♥ Đka Hội Chân Ngắn ♥
anh tú ơi
sao có mỗi hình thôi à
^^
ýt quá :P
tk~ anh nhé
 
Bên trên