Code Noel

kEn™

Thanh Niên Xóm
Ai cần code này thỳ reply mình send qua PM 4rum cho Ok...
Nhân tiện show hàng con h0st Vn mới có nhưng ping ngon vãi tè luôn nè...
Demo : CLICK


Mã:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\nhoc.xk>ping -t dxhoang.org

Pinging dxhoang.org [112.78.14.150] with 32 bytes of data:

Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=158ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=113ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=321ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=43ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=46ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=66ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=63ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=43ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=43ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=50ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=78ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150: bytes=32 time=77ms TTL=53
Reply from 112.78.14.150:

Hay chưa ping ~100 nhé ...
Bạn đã có hàng free như thế chưa...
 

iLoVeU

Moderator
Code đẹp đấy :taon:

Nhưng theo anh thì em nên chụp 1 cái ảnh rồi Up lên, đề phòng demo die hay sau này cài cái khác.

Host Free ư, Hàng Vip chẳng :aovai:
 
Bên trên