Code bảo mật admincp vbulletin và các mã nguồn khác (Sử dụng IP)

administrator

Administrator
Giới thiệu:

* Code này dùng để bảo mật thêm cho admincp
* Công dụng là không cho truy cập vào admincp khi ip đó chưa được thêm vào danh sách.

Hướng dẫn code:

Bước 1:
Đầu tiên các bạn hãy mở Notepad lên và copy và paste đoạn code sau vào và lưu lại với tên baomat.php

HTML:
[HTML]<?php
$list_ip = array(
  "127.0.0.1",    // Local
  "202.78.227.157"  // IP Hosting
  );
$file_listip = "themip.txt"; // Kiem tra xem trong file themip.txt co ip dang truy cap khong.
$fopen_ip = fopen($file_listip, "r");

While ( !feof($fopen_ip) )
  {
    $read_ip = fgets($fopen_ip,50);
    $ip = explode('<nbb>', $read_ip);
    $list_ip[] = $ip[1];
  }
  fclose($fopen_ip);

If ( !in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $list_ip) ){ 
    echo "<center></center>";
    exit();
  }
?>
[/HTML]

Bước 2:
Các bạn hãy mở Notepad lên và copy và paste đoạn code sau vào và lưu lại với tên themip.php


HTML:
[HTML]<?php
SESSION_start();
$pass = 'dayhoctructuyen.org'; // Mat khau de them ip vao file txt
$file_listip = "themip.txt"; // file txt co nhiem vu them ip
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Kiểm tra IP</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<?php
$fopen_ip = fopen($file_listip, "r");

while ( !feof($fopen_ip) )
  {
    $read_ip = fgets($fopen_ip,50);
    $ip = explode('<nbb>', $read_ip);
    $list_ip[] = $ip[1];
  }
  fclose($fopen_ip);

if ( in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $list_ip) ){ 
    echo "<center>IP của bạn đã được cập nhập sẵn.</center>";
  }
else {
  if ($_POST[submit]) {
    if ($_POST[code] == "$pass") $_SESSION['code'] = "$pass";
  }
  if (!$_SESSION['code'] || $_SESSION['code'] != "$pass") {
    echo "<center><form action='' method=post>
    Code: <input type=password name=code> <input type=submit name=submit value=Submit>
    </form></center>
    ";
    exit;
  }
    $new_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $fp = fopen($file_listip, "a+"); 
    fputs ($fp, "<nbb>$new_ip<nbb>\n"); 
    fclose($fp);
    echo "<center>IP của bạn đã được cập nhập thành công.</center>";
}
?>
</body>
</html>
[/HTML]


HTML:
$pass = 'dayhoctructuyen.org';

Các bạn có thể thay đổi tuỳ ý ( đây là mật khẩu để đăng nhập vào trang themip.php )

Tốt nhất là đặt theo các ký tự như sau:


Bước 3:

Ttiếp tục mở Notepad lên rồi lưu lại với tên themip.txt

Bước 4:

Các bạn vàp FTP ( công cụ upload ) và vào thư mục admincp mở file global.php ra mà thêm đoạn code này vào bên dưới thẻ <?php


include("baomat.php");
Lưu lại!

Bước 5:

Sau đó các bạn upload các file sau: baomat.php , themip.php , themip.txt vào thư mục Admincp.

Sau khi upload xong các bạn CHMOD file themip.txt thành 777.

Xong! vậy là chúng ta đã có tạo được 1 code bảo mật cho admincp rồi đó

Hướng dẫn sử dụng:

Khi các bạn đã làm xong hết các bước trên.
Và truy cập vào trang quản trị admincp với đường dẫn như sau:

Ví dụ: http://tendomain.com/forum/admincp

Thì các bạn sẽ không vào được nó sẽ ra 1 trang trắng tinh ( vì khi đó IP hiện tại chưa được thêm vào file TXT )

Vì vậy các bạn phải thêm vào IP vào TXT bằng cách truy cập vào file themip.php với đường dẫn như sau:

Ví dụ: http://tendomain.com/forum/admincp/themip.php

Thì nó sẽ bắt buộc các bạn phải nhập mật khẩu vào mới có thể thêm được IP

Lúc này các bạn hãy viết mật khẩu mà chúng ta đã định trước trong code là dayhoctructuyen.org vào ô trống:Rồi nhấn vào nút Submit để thêm IP hiện tại vào file TXT.

Sau nhấn nút Submit xong các bạn sẽ thấy thông báo:


IP của bạn đã được cập nhập thành công.
Có nghĩa là đã thêm IP thành công.
Bước cuối:

Các bạn vào trang quản trị admincp của mình bằng đường dẫn bình thường là:
Ví dụ: http://tendomain.com/forum/admincp

OK! thế là xong.

Các bạn có thể tải code trên tại file đính kèm ( mình đã viết sẳn )

"Quote"

Lưu ý: Các bạn sử dụng IP động thì mỗi ngày phải thêm IP của mình bằng cách trên nhé
Code và Hướng dẫn của Killer - Đặng Ngọc Chánh
Nếu bạn nào có leech bài viết này xin để lại nguồn.
Nếu ai có thắc xin liên hệ:
Yahoo: killervnc
Email: admin@binhduong24h.net

Thân!

Nguồn: http://binhduong24h.net/home/code-ba...-ma-nguon-khac
 
Bên trên