Có phải bạn đang yêu@_@:X

tinhyeuao138

Thanh Niên Xóm
Khi một ai đó rất đặc biệt có mặt bên bạn, bạn giả bộ như không biết sự có mặt người ấy. Nhưng khi người ấy không xuất hiện, bạn lại tìm kiếm xem họ ở đâu.
Khi đó, bạn đang yêu.

Mặc dù có ai đó khiến bạn luôn bật cười, ánh mắt bạn, sự chú ý của bạn chỉ dành cho một người đặc biệt nào đó.
Khi đó, bạn đang yêu.

Nếu bạn thích thú với một bức email dù rất ngắn từ một ai đó đặc biệt hơn là những bức email dài lê thê khác.
Khi đó, bạn đang yêu.

Khi bạn thấy mình không thể xóa tất cả tin nhắn từ máy nhắn tin chỉ bởi vì có một tin nhắn từ máy nhắn tin chỉ bởi vì có một tin nhắn từ người đặc biệt ấy.
Khi đó, bạn đang yêu.

Bạn liên tục nhủ lòng "người ấy chỉ là bạn", nhưng bạn thấy mình không thể lẩn tránh được vẻ lôi cuốn đặc biệt của người ấy.
Khi đó, bạn đang yêu.

Khi bạn đọc xong dòng này, nếu ai đó xuất hiện trong đầu bạn, là bạn đang yêu người đó.
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
hƠ .................hỳnh nhƯ ...............mỳnk kũng đaNg yu .........:-*
 
:22124305-2-hz43::22124305-2-hz43::22124305-2-hz43::22124305-2-hz43:
:22124305-2-105qq::22124305-2-105qq::22124305-2-105qq::22124305-2-105qq:
:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
 
Bên trên