co khong 1 tinh yeu ( mini album Nước mắt hải âu )

HaJin♥Namlun

...s2...Tåñ¥
[video=youtube;JXYk7NJqX3o]http://www.youtube.com/watch?v=JXYk7NJqX3o[/video] :22124305-2-QD4::22124305-2-QD4::22124305-2-QD4:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]cũ ùi...........
:22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:
:22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:
:22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335::22124305-2-5S335:[/MARQUEE]
 

freestyle94

You Know What it is ???
hay thế :D:D:D:D:D . .. . . .. . ................................
 

ĐènLồng♥Nhỏ

LadyKillah♥ xàOSuSu
hay bài này kết nhất đoạn đi xe máy fóg vù vù :22124305-2-255Z: :22124305-2-255Z: :22124305-2-255Z: :22124305-2-255Z:
 

HaJin♥Namlun

...s2...Tåñ¥
Bên trên