Cơ khí Đông Anh bản tình ca (Công ty Cơ Khí Đông Anh)

administrator

Administrator
[AUDIO]http://www.fileden.com/files/2008/10/18/2149051//CKDA ban tinh ca.wma[/AUDIO]

Thấy hay nên Upload cho anh em nghe, khí thế nhá, ĐA mình cũng nổi lắm đấy, đang tìm bài của Liên Hà cho lên luôn :22124305-2-255432:
Nguồn: CKDA.VN
 
Bên trên