có đáp án thi môn hóa rồi đây

Mr.King

Nhìn Cái Giề
anh em được mấy tớ là tớ đc 9 hỳ hỳ​
 
Bên trên