Clip Vovinam Việt Võ Đạo huyện Đông Anh - Hà Nội

iLoVeU

Moderator
Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo mới xuất hiện tại huyện Đông Anh được 3 năm như đã thu hút hàng trăm môn sinh là các học sinh trên địa bàn của huyện. Video clip do một môn sinh Vovinam của huyện
[YOUTUBE]Z6ZZ5sEu2Ts[/YOUTUBE]
Lần trước vào FPT xem họ đánh cũng hay lắm, đáng để học đấy
 
Bên trên