clip thák loạn mớy kủa SK family =]]

http://blog.streetkingvn.com/
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Mr.King

Nhìn Cái Giề

hok post hình lên đây lại còn phải vô blog nữa:khakha::khakha:


[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
hok post hình lên đây lại còn phải vô blog nữa:khakha::khakha:


[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rZ0UfAPuyvU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

ơ ỳ chỷ pảo kái....:D
 
Bên trên