[Clip]nothin on you - 2 thằng điên =]]]~

H.Kít

...BÁn ĐỒng nÁt Ý Muk..
Éo gì 2 cái răng cửa của cả 2 thằng ấy đâu ì nhể Ai tìm đươc cho 10000000000k :))
 

B-Boy[A.D]

™0o.Khệnh Tung Đít.o0™
toàn dân chơi miền núi cả:22124305-2-5I2U::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:
:22124305-2-5I2U:
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
nhỳn đã chán rồi .
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
:)) =)) k nhịn nỔi kười ................................ nhìn mặt 2 đứa =)) 2` quá :22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-92DB::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Ô lạy chúa.... Giết người!!!... Đẹp trai quá...:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
không biết răng cửa của các em ý đâu nhể :thadieu: :22124305-2-XNJ:
 
Bên trên