chuyện kười lớp

P

pelun13

Guest
Chung đến gặp Tú tức giận:

- Mày xấu lắm, ăn cóc mà giấu tao hén.

- Hôm qua toàn là cóc nhỏ không hà, mà cóc nhỏ... bộ hổng giống... nhái hả? Tao hỏi mày: "Ăn nhái hông?". Mày kêu: "Gớm", nên tao "dứt" hết chứ sao!
(hehe Tú an tham kìa) ^.,,.^:11:
 
Bên trên