Chức năng: Bài viết tương tự (similar)

administrator

Administrator
Staff member
Cái này chức năng có sẵn của vBulletin. Không phải Mod.

ACP >> vBulletin Options >> Thread Display Options (showthread) [Việt Hóa: Sắp xếp đề tài] >> Show Similar Threads?: chọn yes

Xong rồi Update Counter

ACP >> Maintenance [Duy trì] >> Update Counters >> Rebuild Similar Threads

Sưu tầm
 
Bên trên