Chúc mừng Sinh nhật [ çÒ_Din ‎(17) ]

♥ Sky ♥

♥ Đka Hội Chân Ngắn ♥
hề
chúc mừng sinh nhật ông nhé....
chúc ông ngày càng đệp zAi nhớ.....
năm nay tốt nghiệp...nhé ...tèg tèg
Sinh nhật vui vẻ nhé ông :x

cái cò cái vạt cái nông
Sao mày dậm lúa nhà ông hở cò

Không không tôi đứng trên bờ
mẹ con nhà nó đỗ thừa cho tôi

Bị cáo : cô cò
Nguyên cáo : Phú Ông
Quan tòa
Nhân chứng mẹ con Cái vạt , cái nông

Nguyên nhân : Cô cò đi ăn vào buổi sáng
Ông phú hộ tố cáo cô Cò đạp lúa
Có mấy em vạt và nông cùng chứng kiến

1. Biện hộ cho Cò ;
- Cô Cò chỉ đi kiếm ăn vào **** sáng, sáng choang thì Cô cò làm sao mà đạp vô lúa phú ông
- về luật thơ phú , chính cái nông mới phù vần với Ông ,
Đáng lý ra cái nông mới bị lôi vào chuyện này chứ không phãi cò.

* Mời các sư huynh đệ luận tội và tranh biện cho Cò
.......
Quà của ông nè


bên cạnh nhà tôi có con bé trông cũng xinh tươi lắm
giưới thiệu ông nè ;))


Sinh nhật vui và vẻ nhé ông ...........
..........................
 
Bên trên