chú sóc say sỉn

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
Một con sóc ở Minnesota (Mỹ) đã ăn nhầm quả bí bị lên men, thế là chú cũng bị xỉn hệt như con người. "Chầu nhậu" đã khiến sóc ta chân nam đá chân chiêu, loạng choạng không sao trèo lên cây để về tổ được. Bạn thấy đấy, ngay cả sóc cũng không nên nhậu nhẹt quá độ .
[YOUTUBE]article?mid[/YOUTUBE]
 
Bên trên