Chu~ (nhạc hàn) - f(x)

iLoVeU

Moderator
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/roMACjjIj3[/FLASH]
nhạc Hàn là hay nhất
:xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong::xucdong:
 

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
pÀi nÀi :22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622:
nhẠc aU :22124305-2-100B01::22124305-2-100B01::22124305-2-100B01:
e ngE mÃi Òy :22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:
 

iLoVeU

Moderator
pÀi nÀi :22124305-2-293622::22124305-2-293622::22124305-2-293622:
nhẠc aU :22124305-2-100B01::22124305-2-100B01::22124305-2-100B01:
e ngE mÃi Òy :22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:

nhạc au nhạc iếc j chỵ ko být (chỵ bỏ au lâu ùi nên chả být au có bài rỳ. :22124305-2-942251:)
nhưng nó là nhạc Hàn`. chỵ chỉ thjk nhạc hàn thui. nhạc linh tinh các nc khác cũng có thjk đấy nhưng nghe nhạc Hàn là hay nhứt.
:22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ::22124305-2-105QQ:
 
Bên trên