[Tut] Chỉnh sửa template cho Virtuemart

administrator

Administrator
Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu joomla và virtuemart thì việc hiệu chính template có sẵn thì đó là cả một vấn đề. Đối với template của joomla thì có thể download free trên mạng rất nhiều, còn của Virtuemart thì rất ít (nếu không muốn nói là hiếm), hầu hết phải trả phí mới có thể có được template phù hợp với mình. Do đó biết cách chỉnh sửa template của virtuemart sẽ làm trang web của bạn phù hợp hơn.

Mình cũng mới bắt đầu tìm hiểu về Virtuemart nên việc chỉnh sửa nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, cho đến hiện nay mình cũng chưa thể rành về nó.

HIện tại mình đang xài version 1.1.4. Sau đây là những phần cơ bản chúng ta cần chỉnh sửa.

Vào www/tenthumucchuajoomla/components/com_virtuemart/themes/default/templates/ . Trong đây sẽ có 3 thư mục cần quan tâm : browse, common, product_details.

- browse : chúng ta sẽ chỉnh sửa các file browse_1.php hoặc tạo một file mới theo tùy ý bạn. Chú ý: khi chỉnh sửa một file nào đó hoặc tạo file mới để kích hoạt chúng bạn vào phần quản trị chọn component virtuemart: Admin->Configuration -> chọn site bên tab phải , trong phần layout tìm đến Category Template chọn file browse bạn muốn hiển thị.
- common :trong đây bạn sẽ chỉnh sửa các file quan trọng sau : categorychildlist.tpl.php (danh sách nhóm sản phẩm), featuredProducts.tpl.php (sản phẩm nỗi bật), và một số file khác bạn có thể chỉnh sửa cho trang web mình sinh động hơn.
- product_details: bạn sẽ chỉnh sửa phần hiển thị chi tiết sản phẩm tại đây. chú ý nếu muốn hiển thị chi tiết theo file nào thì vào phần admin trong phần layout như trên ở FLYPAGE chọn file cần hiển thị chi tiết.
Chúc mọi người thành công.

Sưu tầm
 
Bên trên