chiều biến thiên hàm số !!!

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?fzzmtzxwz5g[/DOWN]

đây là video bài giảng giới thiệu về sự biến thiên cùa hàm số....từ đó vận dụng để giải các bài toán khó mà ko cần phải vẽ đồ thị....:tienday:
 
Bên trên