ChIa tAy....

I_cry

I (¯`•♥ Love ♥•´¯) U
ChIa tAy đÂu đà phẢi lÀ dẤu chẤm hẾt....

.....ChIa tAy đÂu đà phẢi lÀ kẾt thÚc !!!

=> ChIa tAy lÀ đÊ? hỌc cÁch iÊu ai đÓ bAo dUg hUn đÂy' chỨ ^^ !!!

=>ChIa tAy lÀ đÊ? hỌc cÁch chẤp nhẬn nhỮg gÌ phŨ phÀg nhẤt trOg tÌnh iÊu mỜ ...

=>ChIa tAy lÀ đÊ? bÝt trOg lÒg mÌk...aI đÓ wAn trỌg ntn???

=> vÀ chIa tAy đÊ? bÝt cẬu .... k kÒn IÊU tỚ nỮa ~.~
 

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
hx hx hx...............................................................................................
 
Bên trên