Chia Tay Cuối ( Minh hằng - Lưu Chí Vĩ )

Bizy

Thanh Niên Xóm
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60W66Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 
Bên trên