Chị em nàk Gưn Gưn đôu rồy vào báo rah lào.....!!

L-CiCi

♂÷←↕•…G¡l Pµr Iƒ…•↕→÷♂
Tìg hềg nàk Gưn gưn nàk mềg có thêm mấy mem mới, đã ra mắt chị e kũ = 1 b? 0ff crew haiz dã man.
Nên các chị e wW nàk mìn kùg vào báo rah cho mọi ngừi bít mem 0f Ww đi nèo
Họ và tưn:
Ngày thég nưm sêg:
Nick name:
Yahoo:

Mở đồu nàk.....
Họ và tưn: Nguyễn Thị Diệu Linh
Ngày thég nưm sêg: 24-09-93
Nick name: L-CiCi
Yahoo: gakon.lonely
hãy típ tục đi nèo chị e mềg ơi....................!!
:Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday::Duocday:
:22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
nÀy nhóc kia
sAo lẠi gƯn gƯn
sAi tÓe lOe
W2 chỨ
hệ hệ
cŨng iểm anh chOa phÁt nhỂnAmE: Linh
SN: 90
acc: Lynk[Min]
YH: shock_girl_590

.........................W2Crew..........................................zê zê...............................................
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
đêy đêy kóa Thủy kute hớ hớ

Họ và tưn: Ng~ Giao Thủy
Ngày thég nưm sêg: 13/7/1995
Nick name: Thủy Kute ^^
Yahoo: lovely_piglet9x


[MARQUEE] WILL WIN - hội đú đởn [/MARQUEE]
 

BB♥KT

... Homesick ...
... Đọc tên topic vẹo mồm.............................................
 

L-CiCi

♂÷←↕•…G¡l Pµr Iƒ…•↕→÷♂
hé hé
Bà L hưm kia
báo dah kỉu rì thếk hã :ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko::ko:
phag chík h`
làm ăn thếk hữ
trưởg lão mờk thếk đếi
ls mờk nàm gươg choa koan cháu đc cơ chứ
koan mụ lụ khụ nài :22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528:


---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:21 PM ----------

kái này là kái j hả cưng:22124305-2-942251::22124305-2-942251:
:khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu::khonghieu:
nàk báo rah chứ nàk rì....................................:22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
lyh myn phải mag đy nghiền vỳ káy tội hôk làm gươg choa kác mem mới :22124305-2-C2506:
nhỡ tụi nóa pắt chước pà páo lyh tyh thỳ sao hử :22124305-2-L2934:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
lyh myn phải mag đy nghiền vỳ káy tội hôk làm gươg choa kác mem mới :22124305-2-C2506:
nhỡ tụi nóa pắt chước pà páo lyh tyh thỳ sao hử :22124305-2-L2934:

mỀnh đc lÀm gương chO kon chÁu nOi thEo
vÊnh dỆ quẾ đÊ mẾt
bẮt trước thỲ kÀng tỐt chỨ sAo
lẠi cÓ thÊm bẢn sAo cỦa Lynk[Min]
khà khà
quÁ tỐt
vỖ tAy nÀo
lẠch bẠch phẠch
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện


ặc.......
thýa để WW thàh kái nhà trẻ choa mếy pé chơi đồ hàg ak ??
ô thẾ lÀ mỐt đẤy
mỖi tỘi chẢ cÓ rỲ đỂ chƠi ý
hUm nÀo em Thủy đẦu tƯ chO mẤy cÁi đU quAy nhÁ
há há
 
Họ và tưn:T\.T.T' Nhung
Ngày thêg nưm sêg : 27_10_95
Nick name: N-kandy
Yahoo:kandy.nhung
 

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…
Ựa ựa, rõ ràng là páo danh màk tkàk cãi nkau tkế hả, lớn còn hư huống cki là trẻ coan. Hề hề páo dank cái nkể??
Họa vÀ tYn: LÊ NGỌC ÁNH
Ngày sinh tkág đẻ: 11/02/1995==>>>Ngày đẹp y nkư người.^^~
Nik name: No0n xinh:hoanho:
Ỳ à hú: no0n_pjpa_pjp0

:22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
cho a báo danh dc ko ;))
:xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua::xauhoqua:
thýa naz chỵ hau naz em ở WW mưk đòy páo rah hử

Ngày sinh tkág đẻ: 11/02/1995==>>>Ngày đẹp y nkư người.^^~
Á hâm nói âu nỳ mưk hem thếy xấu hổ hử =)) :xucdongqua:

mưk đêy hem phải kái nhau nớ
ngừi lớn đag trah luận tý vik thui :22124305-2-QD4:
 

[N]o0n_w2crew

…†…€m…¡µ…ä ñk…†…

thýa naz chỵ hau naz em ở WW mưk đòy páo rah hử

Á hâm nói âu nỳ mưk hem thếy xấu hổ hử =)) :xucdongqua:

mưk đêy hem phải kái nhau nớ
ngừi lớn đag trah luận tý vik thui :22124305-2-QD4:
Vui zỲ mỪk vUi, cÃi nkAu Ỏm tỎi, trẺ coAn nkEo nkÓc, đÁg tkƯơG quÁ. cÁi zỲ đÚg tkỲ nÓi tkUi, Ai ckẢ mÚn mỲk xYk.:22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Nik name: No0n xinh:hoanho:

:22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48:

chỉnh đỐn lẠi 1 tÝ nhÁ
hOk phẢi no0n xinh mÀ lÀ


.....................
lÀ : no0n sex
há há há
buỒn cười quÁ


---------- Post added at 09:03 PM ---------- Previous post was at 09:01 PM ----------

@ Thủy quÁi
@ No0n sex
Ơ thẾ hÓa ra chẢ phẢi mỀnh cÃi nhAu mÀ lÀ 2 nhÓc nÀy cÃi nhAu thỲ đÚng hƠn
hỚ hỚ

:22124305-2-425154:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
chỉnh đỐn lẠi 1 tÝ nhÁ
hOk phẢi no0n xinh mÀ lÀ


.....................
lÀ : no0n sex
há há há
buỒn cười quÁ


---------- Post added at 09:03 PM ---------- Previous post was at 09:01 PM ----------

@ Thủy kute
@ No0n sex
Ơ thẾ hÓa ra chẢ phẢi mỀnh cÃi nhAu mÀ lÀ 2 nhÓc nÀy cÃi nhAu thỲ đÚng hƠn
hỚ hỚ

:22124305-2-425154:
ai kãi đôu :22124305-2-U2957:
kãi đôu Ánh nhểy

pà lyh e kảh káo lần kuối nớ ::::: phải gọi e naz
Thủy kute hỉu chưa:22124305-2-92DB::22124305-2-92DB:
 
Bên trên