Chất mất ng luôn mọi ng ơi...........(Biểu diễn Irreplaceable bằng iPhone)

t.zee9x

Thanh Niên Xóm
[video=youtube;sX7qTjQOFwU]http://www.youtube.com/watch?v=sX7qTjQOFwU[/video]:):):):):):):):):):):)
 

L-CiCi

♂÷←↕•…G¡l Pµr Iƒ…•↕→÷♂
what that ......?!
topic spam ư :22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528:
 

t.zee9x

Thanh Niên Xóm
?????????????????????????????sao lại spam j ở đây?
 
hát hay :22124305-2-121W5::22124305-2-121W5::22124305-2-121W5::22124305-2-121W5:

---------- Post added at 12:20 PM ---------- Previous post was at 12:19 PM ----------

what that ......?!
topic spam ư :22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528:
đây mới là hành động spam trắng trợn :22124305-2-O5528:
 

týt.ngố

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾) ٩(-̮̮̃ -̃)۶
ôi khét thế:-"
trắng trẻO xynh ngất ngây:)):22124305-2-1044219:
 

cUc"xjNk

^^ Tớ đã trở lại!!! :))
i cAn hAve anothER yOu bY tOmoRRow!!! so dOn't You EveR fOr a SecOnd Get tO thInkIng......... You"Re iRRepLacEaBle!!! :22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3:
 

týt.ngố

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾) ٩(-̮̮̃ -̃)۶
i cAn hAve anothER yOu bY tOmoRRow!!! so dOn't You EveR fOr a SecOnd Get tO thInkIng......... You"Re iRRepLacEaBle!!! :22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3::22124305-2-Y1W3:
Oc. chơi tiếng việt chO týt nhỜ:thadieu:
ô xin bày đặt tiếng anh =)):22124305-2-40S00::22124305-2-5I2U:
 

Đônganhhighschool

Thanh Niên Xóm
nghe thì cũng hay đấy nhưng mà nhìn người còn hay hơn her her
 

ngothecuong11111994

٩(-̮̮̃ -̃)۶ ٩(●̮̮̃●̃)
cái này xem chán rồi! hum nào t cho xem cái clip t biểu diễn bằng LG GW300
nét lun
 
Bên trên